مقاومت برشی خاک رس نرم تقویت شده با ژئوگرید در حضور ستون سنگی محصور شده

بازدید: 1184 بازدید
debnath

دبناث و دی (2017) به بررسی ستون­های سنگی و تاثیر انها بر افزایش ظرفیت برشی پرداختند برای اینکار انها از اباکوس ورژن 6.12 استفاده کرده و یک مدل اجرای محدودی را گسترش داده اند. مدل رفتاری استفاده شده برای ژئوتکستایل و ژئوگرید به کار رفته در خاک و ستون سنگی، الاستوپلاستیک ساده بوده و برای افزایش دقت در پژوهش برخی از نمونه­ها به صورت ازمایشگاهی نیز مورد بررسی قرار گرفته اند. جدول زیر ویژگی­های مصالح به کار رفته در پروژه ایشان را نشان میدهد.

برای شبیه سازی­های انجام شده ستون سنگی با قطر 0.6 الی 1 متر در نظر گرفته شده است.

 

 

 

 

در شکل­های بالا نمودار نشست در برابر فشار وارد بر سطح پی در دو خاک ساده و تقویت شده نشان داده شده است. شکل زیر نیز شماتیک شبیه سازی انجام شده در اباکوس اورده شده است.

نتایج این پژوهش نشان داد که در صورت استفاده از ستون سنگی ساده، می توان ظرفیت برشی خاک را تا 1.72 برابر و در صورت استفاده از ستون سنگی تقویت شده تا 2.68 برابر افزایش داد. در ازمایش­هایی که هم خاک با ژئوسنتتیک تقویت شده و هم از ستون سنگی محصور در ژئوسنتتیک استفاده شده است، میزان افزایش مقاومت برشی خاک تا 3.63 برابر نیز بوده است.

همچنین نتایج نشان داد که استفاده از ستون سنگی محصور شده در ژئوسنتتیک، میزان شکم دادگی در ستون را تا 79% کاهش خواهد داد.

طبق مطالعات انجام شده توسط ایشان، بهینه ترین نسبت طول به قطر ستون برابر با 6 بوده است و نسبت­های طولیِ بیشتر، افزایش ظرفیت برشی محسوسی ندارند. همچنین بیشترین تاثیر در ارتفاعی معادل سه برابر قطر ستون سنگی از سطح زمین مشاهده شده است.

برای دریافت مدل سازی این مقاله همراه با اموزش با شماره زیر تماس بگیرید.

09154787962

مطالعه بیشتر

دانلود ایلاستریتور نسخه CC